• hotel@hotelzamecek.cz
 • Recepce: +420 558 684 437


NOVINKA
Nyní pro Vás nově nabízíme služby privátního wellness.


open-navigation

close-navigationRezervace

HOTEL ZÁMEČEK

Zásady ochrany osobních ůdajů

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Koax s.r.o. s.r.o., se sídlem Národní 11, 11000 Praha 1, e-mail: hotel@hotelzamecek.cz, tel.: +420 733 714 416 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě.
 2. Jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě budou zpracovávány za účelem evidence ubytovaných hostů, vystavení hotelového účtu a garance platby. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho email: hotel@hotelzamecek.cz.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
  – na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;– na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
  – na výmaz („právo být zapomenutí“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
  – na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
  – na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
  – vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
  – nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;
  – na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34
 5. Pokud dochází k následnému zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete vznést proti tomuto zpracování námitku. Zejména pak v případě přímého marketingu, včetně profilování.
 6. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. Úřadu můžete také podat stížnost