• hotel@hotelzamecek.cz
  • Recepce: +420 558 684 437


NOVINKA
Nyní pro Vás nově nabízíme služby privátního wellness.


open-navigation

close-navigationRezervace

Hotelový řád

Hotel zámeček

1. Při příjezdu do hotelu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Na základě předložených dokladů bude zapsán do ubytovací knihy.

2. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu.

3. Ve zvláštních případech hotel může nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak pouze pokud se podstatně neliší od původní objednávky.

4. Pokud není dohodnuto jinak, host platí za ubytování vždy při nastěhování. Platba za služby je možná v hotovosti nebo běžnými platebními kartami (Visa, Master Card).

5. Ubytování je poskytováno v den příjezdu v době od 14.00 hod. V případě pozdního příjezdu po 18,00 kontaktujte recepci hotelu v dostatečném předstihu.

6. Prosíme o uvolnění pokoje v den Vašeho odjezdu do 10.00. Při uvolnění pokoje mezi 10.00 – 18.00 hod účtujeme 50% z ceny ubytování, po 18.00 hod pak plnou cenu.

7. Snídaně je podávána formou švédských stolů od 8.00 – 10.00. Na přání je možné podávat snídani i v dřívějších hodinách – předejte svůj požadavek v dostatečném předstihu recepci. Cena snídaně je zahrnuta v ceně ubytování.

8. Ve všech prostorách hotelu je zakázáno kouřit.

9. Na jednotlivých pokojích je zakázáno používání otevřeného ohně a jakýchkoliv plynových nebo elektrických spotřebičů (např. varné konvice, vařiče).

10. Žehlička a fén jsou k zapůjčení na recepci.

11. Není dovoleno vynášet jakékoliv zařízení nebo inventář z pokojů.

12. Doporučujeme, aby hosté při odchodu z pokoje zavírali okna, vodovodní kohoutky a zamykali dveře, klíč je možné nechávat na recepci.

13. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit na recepci. Případné poškození zařízení a inventáře může být hostům předepsáno k úhradě.

14. Poruší-li host hrubým způsobem ubytovací řád, má hotel právo zrušit smlouvu a hosta již neubytovat.

15. Děti do 10-ti let musí být po celou dobu pobytu pod dozorem dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost zákonný zástupce.

16. Za domácího mazlíčka (pes) účtujeme poplatek 250kč/noc.

17. Hosté mohou využívat wi-fi připojení k internetu v celém hotelu zdarma.

18. Hotel nenese odpovědnost za věci hostů či jakékoliv finanční částky uložené na pokoji a neručí za škodu na odložených či zapomenutých věcech.

19. Hosté jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě prokazatelného závazného porušení má provozovatel hotelu právo zrušit hostovi ubytování i před uplynutím sjednané doby, a to bez náhrady.

20. Vedení hotelu uvítá Vaše návrhy na zlepšení hotelového provozu.sou